ชีววิทยาทั่วไป (4103114) กลุ่ม 02 1/2559
ผู้สอน

Dr. Dr.Isma-ae Chelong

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชีววิทยาทั่วไป (4103114) กลุ่ม 02 1/2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21072

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.