928-323 Web Programming

คำอธิบายชั้นเรียน

สถาปัตยกรรมและการทำงานของเว็บ การเขียนโปรแกรมบนเว็บแบบไดนามิกส์ ภาษาสั่งงานด้านไคลเอนท์ (Client-side script) ภาษาสั่งงานด้านเซิร์ฟเวอร์ (Server-side script) การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บ