00-41-001 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 1/59 พฤ 13.00-16.00 น.

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษาสาขาโลจิสติกฯ ปีที่ 1 และสาขาออกแบบอุตสาหกรรม เวลาเรียน 13.00-16.00 น. ห้อง 4301