เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

00-41-001 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 1/59 พฤ 13.00-16.00 น.

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เปิดให้นักศึกษาสาขาโลจิสติกฯ ปีที่ 1 และสาขาออกแบบอุตสาหกรรม เวลาเรียน 13.00-16.00 น. ห้อง 4301