ผู้สอน
นาง อัจฉรียา โชติกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการการตลาด


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21077

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาการจัดการทั่วไป