homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
personperson_add
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ผู้สอน
person
นาง สุภาพร สงวนรัมย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2108

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียน32คนทั้งชายหญิง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)