ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียน32คนทั้งชายหญิง