ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียน32คนทั้งชายหญิง