ผู้สอน
ผศ. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

AEC 59-1 การวิจัยทางด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ [21095]


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21095

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

การวิจัยทางด้านการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์