เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

30259-การสร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Word Press เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก
Wordpress เป็น open source web software ที่เราสามารถติดตั้งบนเว็บ server ของเราเพื่อสร้างเว็บไซต์ ตอนเริ่มแรก wordpress เป็นเครื่องมือไว้สำหรับสร้าง blog แต่ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆจนสามารถสร้างเป็นเว็บไซต์ หรือเว็บ community ได้แล้ว