30259-การสร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

วิชยะ บุญยะโพธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
30259-การสร้างสรรค์งานด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21097

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

Word Press เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการสร้างเว็บบล็อก
Wordpress เป็น open source web software ที่เราสามารถติดตั้งบนเว็บ server ของเราเพื่อสร้างเว็บไซต์ ตอนเริ่มแรก wordpress เป็นเครื่องมือไว้สำหรับสร้าง blog แต่ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆจนสามารถสร้างเป็นเว็บไซต์ หรือเว็บ community ได้แล้ว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.