ผู้สอน
กิตติพล กสิภาร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

BIOL 3305 ชีววิทยาของสาหร่าย และสาหร่ายอุตสาหกรรม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21102

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คำอธิบายชั้นเรียน

่่ชีววิทยาของสาหร่าย การเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่าง ประโยชน์ของสาหร่าย การเพาะเลี้ยง การแยกเชื้อบริสุทธิ์ อุตสาหกรรมการผลิตสาหร่าย การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย การประยุกต์และการใช้ประโยชน์ในระดับห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบและระดับอุตสาหกรรม