เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

BIOL 3305 ชีววิทยาของสาหร่าย และสาหร่ายอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

่่ชีววิทยาของสาหร่าย การเก็บรวบรวมและรักษาตัวอย่าง ประโยชน์ของสาหร่าย การเพาะเลี้ยง การแยกเชื้อบริสุทธิ์ อุตสาหกรรมการผลิตสาหร่าย การแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย การประยุกต์และการใช้ประโยชน์ในระดับห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบและระดับอุตสาหกรรม