โครงงานคอมพิวเตอร์ ง33255 (1/2559)
ผู้สอน

ผ่องอำไพ ธรรมอริยสกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โครงงานคอมพิวเตอร์ ง33255 (1/2559)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21105

สถานศึกษา
โรงเรียนมหิศราธิบดี

คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ

โดยใช้ทักษะตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ในการแก้ปัญหาต่างๆ

ผู้เรียนจะต้องคิด วางแผน ดำเนินงานศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.