04-01-202 สถิติธุรกิจ 1/59 sec 1 สาขาโลจิสติกส์ฯ ปี 2 09.00-12.00 น.

มนูญ จิตรสำเริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษาโลจิสติก ปี 2

ห้อง 4302