เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

04-01-202 สถิติธุรกิจ 1/59 sec 1 สาขาโลจิสติกส์ฯ ปี 2 09.00-12.00 น.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย มนูญ จิตรสำเริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เปิดให้นักศึกษาโลจิสติก ปี 2

ห้อง 4302