06-07-101 หลักสถิติ 1/59 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม ปี 2 พุธ 13.00-16.00 น.

มนูญ จิตรสำเริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียน 4504