เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

00-41-001 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 1/59 จ. 09.00-12.00 น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เปิดให้นักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา (4ปี) sec 3