00-41-001 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 1/59 จ. 09.00-12.00 น
ผู้สอน

นาย มนูญ จิตรสำเริง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
00-41-001 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 1/59 จ. 09.00-12.00 น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21122

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา (4ปี) sec 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.