เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

00-41-001 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 1/59 จ. 13.00-16.00 น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา (4ปี) sec 2