พล452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรทางน้ำ 59-1
ผู้สอน

ดวงพร อมรเลิศพิศาล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
พล452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรทางน้ำ 59-1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21131

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทรัพยากรในน้ำมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอางจะต้องมีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน โดยมีการตรวจสอบทางเคมี การสกัดสารสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นซึ่งประกอบด้วย การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ระงับปวด โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเพิ่มมูลค่าและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในน้ำเชิงพาณิชย์ เช่น การทำเครื่องสำอางจากทรัพยากรทางน้ำ รวมทั้งให้มีการนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของนักศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.