เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พล452 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรทางน้ำ 59-1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ดวงพร อมรเลิศพิศาล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทรัพยากรในน้ำมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอางจะต้องมีการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน โดยมีการตรวจสอบทางเคมี การสกัดสารสำคัญ และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นซึ่งประกอบด้วย การประเมินฤทธิ์ต้านแบคทีเรียฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ฤทธิ์ระงับปวด โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเพิ่มมูลค่าและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในน้ำเชิงพาณิชย์ เช่น การทำเครื่องสำอางจากทรัพยากรทางน้ำ รวมทั้งให้มีการนำเสนอผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของนักศึกษา