ผู้สอน
ภัทราวรรณ คหะวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1-2016_SET0102_วัสดุในงานอุตสาหกรรม_ไฟฟ้า 4 ปี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21145

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้พื้นฐานทางวัสดุสำหรับสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม