ฺBIOL 2401 พันธุศาสตร์
ผู้สอน

กิตติพล กสิภาร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ฺBIOL 2401 พันธุศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21146

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำอธิบายชั้นเรียน

พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ เซลล์และออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรมระหว่างไมโทซิสและไมโอซิส กฎเมนเดล ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ สารพันธุกรรม การจำลองและการซ่อมแซมดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน การทำงานและการควบคุมการแสดงออกของจีน การกลายระดับจีนและโครโมโซม การกำหนดเพศ การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกโครโมโซม พันธุศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ พันธุศาสตร์ของประชากร พันธุวิศวกรรมและพันธุศาสตร์ที่ค้นพบใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.