เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ฺBIOL 2401 พันธุศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ เซลล์และออร์แกเนลที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดพันธุกรรมระหว่างไมโทซิสและไมโอซิส กฎเมนเดล ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ สารพันธุกรรม การจำลองและการซ่อมแซมดีเอ็นเอ การสังเคราะห์โปรตีน การทำงานและการควบคุมการแสดงออกของจีน การกลายระดับจีนและโครโมโซม การกำหนดเพศ การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกโครโมโซม พันธุศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ พันธุศาสตร์ของประชากร พันธุวิศวกรรมและพันธุศาสตร์ที่ค้นพบใหม่