Physics 502

คำอธิบายชั้นเรียน

บทที่จะเรียนใน final เทอม 1 สำหรับ ม.5 คือ แม่เหล็กไฟฟ้า เเละ ไฟฟ้ากระเเสสลับ

ครูทำการอัพเดทเนื้อหาที่เรียนในห้องให้สำหรับนักเรียนที่เรียนไม่ทันในห้อง

เเละ ให้นักเรียนส่งการบ้านออนไลน์ ในช่องทางนี้ได้เรยนะคะ

มิสซี.............