homeวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นางสาว ฐิติรัตน์ พรทิพย์วิวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2115

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)