ผู้สอน
นางสาว ฐิติรัตน์ พรทิพย์วิวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2115

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประถมศึกษาปีที่ 1