ผู้สอน
ธัชพรรณ เกษรสิทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

935-462 English in the workplace


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21150

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาศึกษาเพิ่มเติม