ผู้สอน
ณัฐณิชา เวทติกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Physics 601


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21157

สถานศึกษา

ACL


คำอธิบายชั้นเรียน

เทอม 1 ปี 59


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.