ผู้สอน
ภัทราวรรณ คหะวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

1-2016_SET0102_วัสดุในงานอุตสาหกรรม_ไฟฟ้า (เทียบ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21163

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงสร้าง สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงเคมี สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงแสง สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก และสมบัติทางความร้อน กระบวนการผลิตของโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุเชิงประกอบ การประยุกต์และการใช้งานวัสดุ