ผู้สอน
ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเงินระหว่างประเทศ sec.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21176

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

การเงินระหว่างประเทศ