ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

02 MBC0601 57072.123 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21180

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

02 MBC0601 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน