ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ (การใช้โปรแกรมกราฟิก)
ผู้สอน

นันท์ ก้อคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ (การใช้โปรแกรมกราฟิก)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21182

สถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.