ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ (การใช้โปรแกรมกราฟิก)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก