ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ (วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น