ผู้สอน
วลัยพร สุพรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

BCOM4603 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-59 Section 03


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21200

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ