ผู้สอน
คมกริช วงศ์แข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

BE562 Seminar in Business Economics (1/2559)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21202

สถานศึกษา

คณะการบัญชีการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

1/2559