เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

น้ำอ้อย อ้อย

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน