เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-201 Human Resource Management ภาคเรียน 1/2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์