มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-59


ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ 1-59

Class ID
21215

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนรู้รายวิชา มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่ SWU 365 ภาคการศึกษา ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน / ชุดกิจกรรมการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)