เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

427-421 Medical Sociology (สังคมวิทยาการแพทย์)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตและสุขภาพอนามัย ความเจ็บป่วย ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การรักษา สถาบันและระบบที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ