ปวส.1 เมคคาทรอนิกส์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี เข้าเรียนปีการศึกษา 2559