ผู้สอน
นันท์ ก้อคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ (วิชางานอาชีพคอมฯ)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21237

สถานศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชางานอาชีพคอมฯ