ผู้สอน
ณัฐวุฒิ หนูหมื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Successor Development Program


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21238

สถานศึกษา

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

เตรียมพร้อมเข้าสู่การเปิดมุมมองของหัวหน้าเพื่อให้สามารถ Action ใน Role ของหัวหน้าได้