พัฒนาการของเด้กปฐมวัย


ผู้สอน
นุรฟิตตรี หะยีดารียอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พัฒนาการของเด้กปฐมวัย

Class ID
21244

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

ข้อมูลรายวิชาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย กลุ่มที่ 01


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)