วิชาการวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
ผู้สอน

สิริรัตน์ แสนยงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน


ชื่อชั้นเรียน
วิชาการวินิจฉัยศัตรูพืชและการจัดการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21246

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำอธิบายชั้นเรียน

การวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืชClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.