ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ คพธ.5842
ผู้สอน

วัชราวดี นิรุติธรรมธรา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ คพธ.5842

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21253

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

*


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.