ผู้สอน
บัณฑิต ไกรวิจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

427-221 Ecology Anthropology 59


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21257

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

427-221 Ecology Anthropology 59