ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ปรัชญาและการศึกษา ภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21272

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญาและการศึกษา