ปรัชญาการศึกษาภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2
ผู้สอน

นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ปรัชญาการศึกษาภาษาอังกฤษ กลุ่ม 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21273

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ปรัชญาและการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.