ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

นโยบายและการวางแผนการศึกษา รุ่น 22 แผน ก.กลุ่ม 2 1/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21289

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

นโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา