ผู้สอน
นาง สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ป.บัณฑิต BS03


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21291

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน