อบรมครูโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม กาญจนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนโรงเรียนหนองปรือ