สุขศึกษา ม.1/1

วสุ วิทยาอุ่นวิบูลย์

โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม กาญจนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบต่างๆของร่างกาย