ภาษาไทย ม.3
ผู้สอน

สุวรรณา อ่อนเบา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทย ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21317

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทย ม.3 โรงเรียนหนองปรื


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.