คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2&ม.3
ผู้สอน

ธิดารัตน์ ปานพงษ์ศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2&ม.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21321

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์3 คณิตศาสตร์5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.