ม.4
ผู้สอน

วิไลพร บัวระคร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21324

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม กาญจนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.