04 MBC0601 57071.122 + 57095.124 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน
ผู้สอน

Aj.Renuka Kunchamnan

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
04 MBC0601 57071.122 + 57095.124 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21326

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

04 MBC0601 57071.122 + 57095.124 การออกแบบส่วนเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้งาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.