ภาษาไทยฟรุ๊งฟริ๊ง

ปาจรินทร์ หนูเจริญ

หนองปรือพิทยาคม กาญจนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน