การงานอาชีพ 3
ผู้สอน

นางละเมียด อ่อนเบา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพ 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
21343

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพ 3 รหัสวิชา ง 22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.